ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาก่อสร้างฝายแบบกึ่งถาวร ในพื้นที่ป่าชุมชนท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จำนวน 200 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาก่อสร้างฝายแบบกึ่งถาวร ในพื้นที่ป่าชุมชนท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จำนวน 200 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5281 1758
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/06/2560
 • หมดเขต    30/06/2560
 • อ่าน   183
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294