ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 รายการ
 •     สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ ถนนสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ ถนนสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 8470 - 1 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/06/2560
 • หมดเขต    11/07/2560
 • อ่าน   312
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294