ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 •     สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 1281 ต่อ 115
 • หน่วยงาน    สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   30/06/2560
 • หมดเขต    07/07/2560
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294