ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำแร่ ขนาด 5,000 ลิตร/วัน จำนวน 4 ชุด ของ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติผาแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำแร่ ขนาด 5,000 ลิตร/วัน จำนวน 4 ชุด ของ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติผาแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 5560
 • หน่วยงาน    สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2560
 • หมดเขต    11/07/2560
 • อ่าน   152
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294