ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 1)
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 1) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5326 6423
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2560
 • หมดเขต    19/07/2560
 • อ่าน   162
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294