ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่หนองหอย ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 61.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข , โครงการก่อสร้างห้องน้ำ -ส้วมเพื่อผู้พิการ จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง,โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ,โครงการก่อสร้างพัฒนาน้ำด้วยพลังงานหมุนเวียน ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2552
 • หมดเขต    12/06/2552
 • อ่าน   559
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294