ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านแม่เลิม บริเวณบ้าน นายจันทร์ติ๊บ จันทร์นวล ถึงบ้านนายบุญศรี มณีรักษ์
 •      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านแม่เลิม บริเวณบ้าน นายจันทร์ติ๊บ จันทร์นวล ถึงบ้านนายบุญศรี มณีรักษ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 3021
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2560
 • หมดเขต    13/07/2560
 • อ่าน   183
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294