ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดบ้านพักราชการ ศูนย์สาธิตบริการวัณโรค จำนวน 5 หลัง
 •     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดบ้านพักราชการ ศูนย์สาธิตบริการวัณโรค จำนวน 5 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5314 0774
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2560
 • หมดเขต    11/07/2560
 • อ่าน   154
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294