ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นดินตลิ่งพัง ลำน้ำแม่ขาน
 •     ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นดินตลิ่งพัง ลำน้ำแม่ขาน หมู่ที่ 4 ตำบลสันติสุข โดยก่อสร้างกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ ความยาว 170 เมตร จำนว 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2552
 • หมดเขต    02/06/2552
 • อ่าน   562
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294