ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างประเภทต่างๆ จำนวน 5 โครงการ
 •     องค์การบบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาก่อสร้างประเภทต่างๆ จำนวน 5 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมาเลขโทรศัพท์ 0 5348 9416 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    องค์การบบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2560
 • หมดเขต    07/07/2560
 • อ่าน   205
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294