ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตำ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลไชยปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตำ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 0444 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลไชยปราการ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2560
 • หมดเขต    14/07/2560
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294