ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวนและป้ายพรรณไม้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวนและป้ายพรรณไม้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4110-5 ต่อ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2560
 • หมดเขต    13/07/2560
 • อ่าน   204
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294