ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     สำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ 2 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th , http://gprocurement.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2440 ต่อ 506
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   190
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294