ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุนหมุนเวียน)จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
 •     สำนักงานทางหลวงที่1 กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุนหมุนเวียน)จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานทางหลวงที่1 กรมทางหลวง ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7608 ต่อ 141
 • หน่วยงาน    สำนักงานทางหลวงที่1 กรมทางหลวง ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2560
 • หมดเขต    27/07/2560
 • อ่าน   224
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294