ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถหลังหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถหลังหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการยุทธศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2552
 • หมดเขต    29/06/2552
 • อ่าน   596
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294