ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้องวัวแดง , ซ่อมแซมปรับปรุงลานหน้าอาคาร บ้านป่าตาล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีี่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 6635
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2560
 • หมดเขต    19/07/2560
 • อ่าน   68
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294