ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2552
 • หมดเขต    25/06/2552
 • อ่าน   581
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294