ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1,380 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัด ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางถนนจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทึ่ 21 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5422 7525 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   13/07/2560
 • หมดเขต    21/07/2560
 • อ่าน   85
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294