ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 8141 ต่อ 202
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2560
 • หมดเขต    17/07/2560
 • อ่าน   58
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294