ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดช่องปอด จำนวน 2 เครื่อง
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดช่องปอด จจำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุโรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   01/06/2552
 • หมดเขต    18/06/2552
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294