ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ซ่อมดินลูกรัง , ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม , ปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ซ่อมดินลูกรัง , ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม , ปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 6555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2560
 • หมดเขต    25/07/2560
 • อ่าน   178
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294