ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ดอยสะเก็ด
 •     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ดอยสะเก็ด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ตำบลป่าป้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2552
 • หมดเขต    05/06/2552
 • อ่าน   561
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294