ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสะเมิง คือ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหาร ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2552
 • หมดเขต    08/06/2552
 • อ่าน   541
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294