ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อผ้าม่านกรองแสงพร้อมติดตั้ง (ภายในอาคาร Astrဝ Park ) จำนวน 1 งาน
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อผ้าม่านกรองแสงพร้อมติดตั้ง (ภายในอาคาร AstroPark ) จำนวน 1 งาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 5569 ต่อ 207
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/07/2560
 • หมดเขต    26/07/2560
 • อ่าน   170
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294