ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5428 9184,0 5433 1549-50 ต่อ 103
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   24/07/2560
 • หมดเขต    31/07/2560
 • อ่าน   155
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294