ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการที่ชำรุดใช้การไม่ได้ จำนวน 7 คัน
 •     กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการที่ชำรุดใช้การไม่ได้ จำนวน 7 คัน ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 6431 9376
 • หน่วยงาน    กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 • วันที่ประกาศ   25/07/2560
 • หมดเขต    17/08/2560
 • อ่าน   173
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294