ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
 •     เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5396 8033 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2560
 • หมดเขต    08/08/2560
 • อ่าน   148
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294