ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก หมู่บ้านบ้านไชยงาม
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก หมู่บ้านบ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว โดยก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ขนาดฐานกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2552
 • หมดเขต    11/06/2552
 • อ่าน   568
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294