ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่1,2,7 ตำบลฟ้าฮ้าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 •      สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ้าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ซอย 3 บ้านป่าแก ตำบลฟ้าฮ้าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ้าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 4 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 2113 ต่อ 121
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ้าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2560
 • หมดเขต    04/08/2560
 • อ่าน   183
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294