ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ)จำนวน 3 รายการ ที่ ชม.1/งท./004/2560
 •     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ)จำนวน 3 รายการ ที่ ชม.1/งท./004/2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 8829
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2560
 • หมดเขต    15/08/2560
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294