ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ไฟฟ้าและสื่อสาร และพัสดุประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์
 •     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่ ) มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 94 รายการ และพัสดุประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่ ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 11 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2377 ต่อ 25442,25443
 • หน่วยงาน    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่ )
 • วันที่ประกาศ   02/08/2560
 • หมดเขต    11/08/2560
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294