ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมระบบบันทึกเสียงภายในศูนย์รับแจ้งฉุกเฉิน 191
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมระบบบันทึกเสียงภายในศูนย์รับแจ้งฉุกเฉิน 191 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 7 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 2630
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2560
 • หมดเขต    07/08/2560
 • อ่าน   198
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294