ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ
 •     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหาร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันทีี่ 18 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 6193
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2560
 • หมดเขต    18/08/2560
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294