ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้านดาราศาสตร์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 11 รายการ
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้านดาราศาสตร์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายพัสดุ ทรัพย์สิน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 4 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1268-9 ต่อ 207,607
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2560
 • หมดเขต    04/08/2560
 • อ่าน   185
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294