ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกองฝึกอบรมภูมิภาค 1
 •     กองการฝึกอบรมภูมิภาค 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกองฝึกอบรมภูมิภาค 1 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนและประสนงานหลักสูตร กองการฝึกอบรมภูมิภาค 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 11 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 8014
 • หน่วยงาน    กองการฝึกอบรมภูมิภาค 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2560
 • หมดเขต    11/08/2560
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294