ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม
 •     สำนักงานเทศบาลนครทุ่งต้อม ตำบลทุ่งต้อม อำเภอป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครทุ่งต้อม ตำบลทุ่งต้อม อำเภอป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 16 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5331 2383
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครทุ่งต้อม ตำบลทุ่งต้อม อำเภอป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2560
 • หมดเขต    16/08/2560
 • อ่าน   180
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294