ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ครั้งที่ 2) รถยนต์บรรทุดติดตั้งเครนไฮดรอลิค ขนาดเครนยาว 12 เมตร พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ครั้งที่ 2) รถยนต์บรรทุดติดตั้งเครนไฮดรอลิค ขนาดเครนยาว 12 เมตร พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีี่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5338 1035
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/08/2560
 • หมดเขต    11/08/2560
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294