ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดววิธีคัดเลือก
 •     คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดกล้องถ่ายภาพผิวหนังเพื่อวัดริ้วรอยของผิวหน้าหรือวัดริ้วรอยของผิวหนังจากแผ่นซิลิโคนลอกแลลจากผิวหนังจำนวน 1 รายการ โดววิธีคัดเลือก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 7 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4349,0 5394 4324
 • หน่วยงาน    คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2560
 • หมดเขต    07/08/2560
 • อ่าน   158
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294