ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง
 •     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ถเชียงใหม่-ฮอด เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคางานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ถเชียงใหม่-ฮอด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 17 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7156 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ถเชียงใหม่-ฮอด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2560
 • หมดเขต    17/08/2560
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294