ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ถนนสาย ชม.3162 บ้านปางกว้าง หมู่ที่ 13 ตำบลอินทขิล-บ้านแม่ตะมาณ หมู่ที่ 2 ตำบลกื๊ดช้าง ช่วง กม.2+000-กม.3+000 และทางหลวงหมายเลข 1013 ตอนบ้านกาด-แม่วิน กม.8+330- กม.23+330-กม.26+530
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ถนนสาย ชม.3162 บ้านปางกว้าง หมู่ที่ 13 ตำบลอินทขิล-บ้านแม่ตะมาณ หมู่ที่ 2 ตำบลกื๊ดช้าง ช่วง กม.2+000-กม.3+000 และทางหลวงหมายเลข 1013 ตอนบ้านกาด-แม่วิน กม.8+330- กม.23+330-กม.26+530 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 15 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 419
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2560
 • หมดเขต    15/08/2560
 • อ่าน   166
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294