ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเต้นท์สนาม ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อเต้นท์สนาม จำนวน 26 เต้นท์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 17 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5200 0412 และ 0 5200 412 1
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2560
 • หมดเขต    17/08/2560
 • อ่าน   175
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294