ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฮอด และ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 25 หน่วย
 •     ศาลจังหวัดฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฮอด และ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 25 หน่วย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 ศาลจังหวัดฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 18 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5208 1696
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2560
 • หมดเขต    18/08/2560
 • อ่าน   164
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294