ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตดอยหล่อ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางส่งคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตดอยหล่อ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางส่งคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 17 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 9049 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2560
 • หมดเขต    17/08/2560
 • อ่าน   182
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294