ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคาร 6 ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 21 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 0226
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2560
 • หมดเขต    21/08/2560
 • อ่าน   172
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294