ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและสถานที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5
 •     ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและสถานที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ ส่วนการคลัง ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้่อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5208 1342
 • หน่วยงาน    ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2560
 • หมดเขต    16/08/2560
 • อ่าน   164
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294