ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัทเชียงใหม่เพอเฟคท์โฮม จำกัด โครงการรมโนมายา โซน 9 ต.ไขยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัทเชียงใหม่เพอเฟคท์โฮม จำกัด โครงการรมโนมายา โซน 9 ต.ไขยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 15 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 4476
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2560
 • หมดเขต    15/08/2560
 • อ่าน   191
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294