ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จำนวน 5 รายการ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กลุ่มงานพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 53 32 8496
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2560
 • หมดเขต    16/08/2560
 • อ่าน   167
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294