ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 23 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5304 7338
 • หน่วยงาน    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2560
 • หมดเขต    23/08/2560
 • อ่าน   73
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294