ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 6 แห่ง
 •     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์สอบราคาจ้างขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮอ่งสอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 1322
 • หน่วยงาน    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   10/08/2560
 • หมดเขต    15/08/2560
 • อ่าน   87
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294