ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถเก็บขยะและเครื่องจักรขนาดกลาง บริเวณภายในสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถเก็บขยะและเครื่องจักรขนาดกลาง บริเวณภายในสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การลังและพัสดุ คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 21 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5333 8048-9ต่อ114
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2560
 • หมดเขต    21/08/2560
 • อ่าน   9
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294